Lời hay ý đẹp

Tình yêu là một cảm xúc sâu sắc và mạnh mẽ, đặc trưng cho sự yêu thương và quan tâm đối với một người khác. Nó có thể bao gồm sự quan tâm, tình cảm, sự hy sinh và tình yêu vô điều kiện. Tình yêu cũng có thể được mô tả như một trạng thái tâm trí và cảm xúc mạnh mẽ giữa hai người hoặc giữa một người và một vật thể, mục đích, hoặc ý tưởng.